Om dette arrangement

Tid
(Hele dagen)
Pris
0 kr.
Target
Abonnér på kalender

SILHUETTER – GRAFIK AF TORBEN SØBORG

Udstilling på Haslev Bibliotek, 3. – 28. juni 2019 Torben Søborg arbejder ofte med temaer i de grafiske arbejder. Et tema er f.eks. digitalt bearbejdede billeder med motiver fra Öland i Sverige, fra Kranøen i Susåen ved Næstved eller fra Kaupang i Norge

Det kan også være ikke-stedspecifikke temaer som f.eks. vand, fugle eller træers silhuetter.

Mange gange er der et cross-over mellem temaerne, som når silhuetterne er træer på Öland eller spejlinger i vandet ved Kranøen.

Temaet for Torben Søborgs udstilling på Haslev Bibliotek er denne gang netop SILHUETTER: Silhuetter af træer mod himlen eller mure, silhuetter af nøgne vintertræer, silhuetter af ny-udsprungne forårstræer - omsat til grafiske tryk og en række små tryk, hvor silhuetterne spejler sig i spejle anbragt i diverse bevoksninger.

De grafiske tryk er blevet til over en længere periode, da Torben Søborg gang på gang er vent tilbage til dette tema i sine grafiske arbejder med udnyttelse af grafiske teknikker som litografi, akvatinte, fotopolymer gravure og digitale pigment print – mange af dem udført på grafisk værksted \ NÆSTVED, som Torben Søborg har været medlem af i en meget lang årrække.

Materialet til værkerne henter Torben Søborg oftest fra sit store computer-baserede arkiv af idéer, udkast, skitser, fotografier, men ind imellem suppleres arkivet med friske optagelser, og som i meget af sit arbejde genbruges materiale fra et værk i andre værker – nogle gange direkte, men andre gange bearbejdet med Adobe Creative Suites filtre og/eller i ændret størrelse eller f.eks. spejlvendt / vendt på hovedet.

Nogle af værkerne er – om man så må sige – ”trykt to gange”, idet først er baggrunden printet og derefter silhuetdelen ovenpå baggrunden

Enkelte gange kan man måske mene, at det med silhuetter er tolket mere bredt, men det får så være.

Endelig er flere værker trykt på forskellige typer papir eller større eller mindre format – det han på trykket markerer med VE – Variant Edition.

 

Udstillingen kan ses i bibliotekets bemandede åbningstid og i ”det Åbne bibliotek” 7-21.