Digitalt Digitalt - grafisk udstilling

Om dette arrangement

Tid
(Hele dagen)
Pris
Gratis
Lokale
Biblioteksrummet
Målgruppe
Section
Abonnér på kalender

Torben Søborg & Anders Lund Hansen: ”digi TALT DIGI talt”

Oplev digitale grafiske værker af Torben Søborg & Anders Lund Hansen.

Anders Lund Hansen og Torben Søborg har begge en fortid på Haslev Seminarium. Det var Anders, der introducerede brug af computer på seminariet og lærte Torben at bruge computer, som de begge i dag ofte bruger i deres grafiske arbejder.

Selv om Anders er computerekspert, er hans tilgang til billedmageri, at han tidligere arbejdede med analogt fotografi, - og fotografier indgår da ofte stadig digitalt bearbejdet i hans værker, men han arbejder også med andre grafiske teknikker.

Anders er medlem af kunstnergruppen INDIGO og har taget en lang række kurser, bl.a. på St. Restrup Højskole, Silkeborg Højskole, Kunsthøjskolen på Ærø og på grafisk værksted\Næstved.

Torben har undervist i billedkunst på alle trin i Danmark og USA. Han er medlem af grafisk værksted\Næstved, BKF /Billedkunstnernes Forbund, DG/Danske Grafikere.

Tilbage i 1980-erne var han en af pionererne i dansk videokunst og sad 10 år i Det Danske Filminstituts repræsentantskab/kontaktudvalg, og i 14 år var han medlem af grafisk værksteds bestyrelse.

Ligesom Anders har han arbejdet med alle grafiske teknikker – i de senere år dog primært med digitalt bearbejdede værker.

De grafiske værker, de to billedkunstnere udstiller på Haslev bibliotek, er – jævnfør udstillingens titel: digi TALT – alle digitalt skabte og digitalt bearbejdede billeder, hvor eventuelle fotografiske indslag spiller en ren dekorativ rolle.