Kulturfagspakken

Omfatter portalerne Historiefaget.dk, Religionsfaget.dk, Samfundsfaget.dk og Danskfaget.dk. Portalen henvender sig til børn og unge samt voksne, der interesserer sig for områderne.

Historiefaget.dk
Historiefaget dækker alt lige fra jægerstenalderen til Muhammedkrisen.

Tidsmæssigt går den op til 2014. Hovedvægten er på den danske historie, men indeholder også mange artikler om de vigtigste begivenheder i verdenshistorien.

Alle artikler findes i flere sværhedsgrader så der kan tages hensyn til f.eks. alder og læseniveau. Der er tilhørende billeder, musik- lyd- og filmklip samt henvisninger til videregående litteratur.
Målrettet folkeskolen fra 3. - 9. klassetrin. 

Religionsfaget.dk 
Religionsfaget.dk dækker kristendom, jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, nyere religioner og religiøse bevægelser.

Alle religioner bliver beskrevet via 9 hovedpunkter, som bl.a. omfatter trosgrundlag, historie, retninger, myter, ritualer, fællesskaber, etik, kunst og religionen i dag, hvilket gør det muligt at foretage en sammenligning religionerne imellem.
Siden er opbygget med en bjælke med Kristendom, Religioner, Etik & Filosofi og Temaer. Artiklerne, der er opdelt i 2-3 forskellige tekstniveauer suppleres af billeder, film- og lydklip.
Målrettet folkeskolen fra 1. - 10. klassetrin. 

Samfundsfaget.dk
Samfundsfaget.dk er et samfundsfagligt opslagsværk, der dækker emner som politiske partier og ideologier, velfærdssamfundet, økonomiske begreber og sammenhænge, levevilkår og livsformer og den danske retsstat.

Omhandler også temaer hvor Danmark sættes i relation til en globaliseret verden, det internationale samfund og EU. Derudover sættes fokus på udvalgte temaer om fx Det arabiske forår, krige og konflikter, klima og miljø.

Artiklerne, der er inddelt i to sværhedsgrader, suppleres af billeder, film- og lydklip. 
Målrettet folkeskolen 8. - 10. klassetrin.


Danskfaget.dk
Danskfaget.dk er et danskfagligt opslagsværk, der dækker emner som litteraturhistorie, kanonforfattere, genrer, teksttyper, medier, billeder, kommunikation, sprog og grammatik.

Portalen indeholder også en række tekster knyttet til temaer som fx Norden, køn og musik. Artiklerne, der er inddelt i to sværhedsgrader, suppleres af billeder, film- og lydklip.

Der er tilknyttet ordforklaringer og oplæsningsfunktion til teksterne.

Portalen er opdelt i to og målrettet henholdsvis 4.-6.kl.: Danskfaget.dk/mellemtrin og 7.-10.kl. Danskfaget.dk/udskoling..