Samfund og lovgivning

De fleste af vores databaser og elektroniske tilbud kan bruges både på biblioteket og hjemmefra. For at få adgang hjemmefra skal du bo i Faxe Kommune, være oprettet som bruger og have en pinkode. E-materialer markeret med en * har fri adgang og kræver ikke, at du logger ind.

Borger.dk *
Din indgang til det offentlige

EUR-Lex *
Unionens retstekster på alle officielle sprog samt databaser

Europa World Plus
Engelsksproget database med information og statistik om mere end 250 lande og landeområder

Faktalink
Artikler om aktuelle emner med baggrundsstof og faktaoplysninger

 

 

Retsinformation *
Fra retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder), og i Folketingets dokumenter

Statistikbanken *
Detaljeret officiel statistik, som beskriver det danske samfund

World Factbook *
CIA's World Factbook med fakta-oplysninger om alle lande i verden