Arkiv.dk

Adgang
Adgang hjemmefra
Danmarkshistoriens største fotoalbum er nu frit tilgængeligt på Arkiv.dk

Mere end 500 lokal- og stadsarkiver har bidraget til at skabe en enestående kulturskat bestående af mange tusinde fotos, kort, dagbøger, breve og lydmaterialer.

Arkiv.dk rummer mere end to millioner forskellige dokumenter, og antallet vokser måned for måned.