Ændring i måde du betaler på

27.08.21
Den 1/9 2021 sker der ændringer i den måde du kan betale dine mellemværender med biblioteket.

Når du får et gebyr eller en erstatning i dag, kan du gå ind og betale den via hjemmesiden eller app’en. Det ændrer sig, da vi er i gang med en længere proces med udskiftning af debitorsystem i kommunen. Her vil de fleste mellemværender den 1/9 bliver ført over til et nyt system, som indtil det nye debitorsystem er på plads, skal håndtere mellemværender.

For dig som låner betyder det, at du kan blive mødt af et skærmbillede som er delt op som nedenstående billede viser.

Screenshot af gebyr og erstatningsoverblik

Bunden af billedet viser mellemværender som er enten ført over i det nye system eller oprettet efter 1/9 2021. Toppen viser dem der er oprettet før 1/9 2021 og som ikke er ført med over.

Hvis du kun ser enten toppen eller bunden, er dine mellemværender enten alle overført eller slet ikke.

Hvis der er nogle mellemværender som ikke er overført, kan de betales på den gamle måde, enten via hjemmesiden eller via app’en. Mellemværender som er overført eller oprettet efter 1/9 2021 kan ikke betales via hjemmeside eller app.

Disse kan betales på en af følgende måder:

  • Der kan betales i Borgerservice hvis man vil betale på stedet.
  • Man får et girokort tilsendt i e-Boks som så kan betales via netbank eller posthus.
  • Man bruger MobilePay med nummeret 447369 som man overfører pengene til. Her skal der noteres lånernummer eller lånerkortnummer i kommentarfeltet.  Dette finder de på saldoopgørelsen. Således kan vi holde styr på hvem der betaler for hvad og hvis der ikke skrives i kommentarfeltet, kan der ikke garanteres for nedskrivning af gælden.

De to sidste muligheder bliver behandlet manuelt, så der kan desværre gå op til 3 dage før betalingen er gået igennem og kan ses på din konto.

Når vi er gået helt over til det nye debitorsystem, vil det igen være muligt at betale online. Der vil da være en knap på hjemmesiden og i app’en som fører dig over til en betalingsportal, hvor du kan betale alt mellemværende du har med kommunen. Vi skal nok gøre opmærksom på dette når vi kommer nærmere ibrugtagelsesdatoen for systemet.

Vi ved godt, at det er en lidt tung måde mellemværender skal betales på, men på grund af systemerne kan det desværre ikke gøres anderledes. Vi håber ikke det vil blive for besværligt og hvis der er nogen problemer må du endelig tage kontakt til os.