Undskyld vi roder

07.04.18
Faxe Kommunes Bibliotek & Borgerservice i Haslev og Faxe skal over de næste par år nyindrettes.

Reolerne sættes op på en mere indbydende måde, bøgerne bliver mere synlige og får derved også andre placeringer på bibliotekerne. Nyindretningen skal sætte fokus på det behagelige og inspirerende ophold på biblioteket, også når der ikke er personale til stede. 

I Haslev flyttes betjeningsområdet lidt længere ind på biblioteket og får derved en roligere plads med diskretionen i fokus.

For at gøre plads til at dette har bibliotekarerne i de seneste fire måneder ryddet op i materialerne og kasseret materialer af ældre dato, som ikke har været udlånt i en årrække.

Nyindretningen er meget omfattende. Derfor vil den løbe over en periode på to til tre år, og derfor er nyindretningen også delt ind i flere faser.

I Haslev vil du derfor i en periode fra nu og til omkring sankthans opleve, at du ikke lige kan finde det, du plejer på de sædvanlige hylder. Bibliotekarerne forsøger at skilte så meget som muligt undervejs i processen. Der er sat en informationstavle op, så du kan se, hvordan det kommer til at se ud, når arbejdet er færdigt.

Ny ungeafdeling i Faxe

I første omgang er der fokus på indretning af en ny ungeafdeling i Faxe. Der er fjernet en væg ind til et tidligere mødelokale, så der nu findes en stor og lys ungeafdelingen, der er integreret i selve biblioteket. Der er købt nye loungemøbler og udstillingsmøbler, og rummet er næsten færdigt.

Hobbyområde i Haslev

I Haslev har der været fokus på at kassere en del af materialet i faglitteraturen for at gøre plads til mere og en anderledes form for ophold. Skranken for bibliotek/borgerservice flyttes væk fra indgangen og over til et område længere inden på biblioteket. Der etableres et hobbyområde med nye borde og bænke. Før jul blev vinduer, døre og radiatorer malet i en farve, så der kom mere ro og harmoni i farvesætningen. Bibliotekarerne er godt i gang med at flytte rundt på reoler og materialer.

Genbrug af inventar

Der er lagt vægt på at genbruge så mange møbler som muligt. Derfor bevares alle de gule reoler i Haslev. Der kommer liv i en del af de flotte og ældre møbler, som lige nu findes på depotet, og så bliver der købt nye reoler til aviserne, tidsskrifterne og til hobbybøgerne.