Få artikler sendt til din mail på få minutter

13.06.22
Faxe Bibliotekerne tilbyder dig lynhurtig levering af kopier af artikler - direkte ned i din mailboks.

Digital Artikelservice giver dig nemt og hurtigt artikler fra fysiske tidsskrifter, der ikke findes på nettet.

Det giver dig mulighed for at få artikler fra de over 40.000 forskellige fysiske, danske tidsskrifter, som Det Kgl. Bibliotek rummer.

Leveringstiden er på få minutter for artikler, som allerede er scannede, imens “nybestilte” artikler (dvs. artikler, som ikke tidligere har været bestilt) scannes og sendes til dig i løbet af maksimalt 24 timer på hverdage.

En stor del af de bestilte artikler kan leveres øjeblikkeligt, og antallet af scannede artikler øges over tid.

Hvordan gør man?

Du skal ind på artikelsiden på bibliotek.dk, som du finder her https://bibliotek.dk/da/bibdk_frontpage/artikel

Her kan du skrive titel, tidsskrift, avis eller forfatter hvis du har nogle af disse.

Du kan også skrive emneord hvis du leder efter noget om et bestemt emne.

Du bliver nu præsenteret for aøgeresultatet og du vælger nu den artikel du vil have kopi af.

Nogle artikler kan læses direkte ved at vælge Informedia linket i artikelbeskrivelsen.

De resterende bestiller du til dig selv ved at vælge "Bestil digital kopi".

Du kommer nu til et nyt vindue og her taster du dine informationer ind og  trykker på "Bestil digital kopi".

Så har du bestilt din kopi.