Ordensregler

Faxe Kommunes Bibliotekers ordensregler skal sikre at alle besøgende på bibliotekerne udviser et sådant hensyn at alle får et godt ophold på biblioteket.

Generelt

  • Støjende og anden generende adfærd er ikke tilladt
  • Mobiltelefoner skal være på lydløs
  • Rygning er ikke tilladt
  • Kæledyr må ikke medbringes
  • Mad og drikkevarer må kun indtages i særlige områder og efter aftale med personalet
  • Hærværk, tyveri og grov uagtsomhed medfører erstatningspligt og politianmeldelse.

Personalets henstillinger skal til enhver tid følges. I modsat fald kan der blive tale om bortvisning for en nærmere fastlagt periode.