Indmeldelsesblanketter

Hent indmeldelsesblanketten som pdf-fil.

 

Ved indmeldelse som låner på Faxe Kommunes Biblioteker, skal man medbringe sit sundhedskort og udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket hvis man tilhører en af nedenstående kategorier. Som udenlandsk statsborger skal man medbringe pas.

 Børn under 18 år

 Indmeldelse efterskoleelever.

 Institutioner.

 Læseklub.

 Udenlandske statsborgere.

 Karise mikrobibliotek.

 Karise mikrobibliotek børn.

 Rønnede mikrobibliotek.

 Rønnede mikrobibliotek børn.