Erstatningspriser

Bliver et materiale borte, ødelagt eller ej afleveret, koster det en erstatningspris.

Erstatningspriser fastsættes af bibliotekerne. Prisen er aktuel anskaffelsespris, samt et tillæg for bibliotekernes omkostninger med at gøre materialet klar til udlån.

For ældre, sjældne eller udsolgte værker kan fastsættes en  højere erstatningspris.

Hvis en del af et flerbindsværk skal erstattes, kan hele værket kræves fuldt erstatte, hvis det kun kan gensanskaffes samlet.

Erstatningprisen for elektroniske medier er en del højere end et tilsvarende materiale købt i detailhandlen. Grunden til dette er, at bibliotekerne skal betale for udlånsrettighederne på disse materialer.

Erstatning (Uddrag fra låneregler)

Brugeren er ansvarlig for lånte materialer.

Materialerne skal erstattes, hvis de beskadiges, bortkommer eller ikke afleveres.

Bibliotekerne sender en regning på materialerne plus gebyr.

Du kan betale dine gebyr og regninger med dankort via siden her. Log in med dit cpr.nr. og din pinkode, derefter er der en betalingsknap ved dine regnigner. '

Hvis erstattet materiale afleveres i ubeskadiget stand inden for 6 måneder efter betaling, refunderes erstatningsbeløbet mod forevisning af kvittering. Gebyr og omkostninger refunderes ikke.