Privatlivspolitik

Behandling af persondata, privatlivspolitik og brug af cookies

Bibliotekets formål

Icon Description

Bibliotekets formål er at udlåne materialer og yde andre services inden for rammerne af lov om biblioteksvirksomhed.

Derfor behandler vi i Faxe Kommunes Biblioteker personoplysninger om dig som bruger af biblioteket. Det sker i forbindelse med en række services som f.eks. selvbetjeningsløsninger, vores hjemmeside og app ’Biblioteket’ samt den selvbetjente adgang til bibliotekerne uden for betjent åbningstid.

Retsgrundlaget for vores måde at behandle personoplysninger på er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Den handler om det, der er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige. Retsgrundlaget er også artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til at udføre en opgave i samfundets interesse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne:

 • Personlig identifikation: CPR-nummer og lånerkortnummer samt navne.
 • Adresseoplysninger: Navne, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer og mail.
 • Administration af lån: Tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte materialer, reserverede og afleverede materialer, dine lister – herunder huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, mellemværender sendt til inddrivelse, mails, sms’er og push-beskeder sendt til dig samt eventuel blokering af lån.

Når du benytter Faxe Kommunes Bibliotekers hjemmeside faxebibliotek.dk indsamler vi oplysninger om din IP-adresse samt hvilke undersider og funktioner på faxebibliotek.dk, du har klikket på. Oplysningerne anonymiseres og benyttes af biblioteket til statistiske undersøgelser og forbedringer.

Vi har fået navne og adresseoplysninger fra CPR-registret ud fra dit CPR-nummer. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver det også respekteret i bibliotekets systemer.

Vi behandler personoplysningerne for at:

 • Administrere dine lån og reserveringer.
 • Give dig adgang til bibliotekets e-materialer.
 • Sende dig information om aflevering og reserveringer.
 • Give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid.

Altså funktionsafhængige oplysninger, der kræves for at få bibliotekssystemerne til at fungere

Oplysningerne kan også blive anvendt i Faxe Kommunes videnskabelige og statistiske undersøgelser. Resultater fra sådanne undersøgelser vil være anonymiseret ved evt. offentliggørelse.

Hvad er frivilligt?

Icon Description

Det er frivilligt, om du vil oprette dig som bruger hos Faxe Kommunes Biblioteker og benytte bibliotekets tilbud, herunder benytte biblioteket uden for betjent åbningstid, faxebibliotek.dk samt låne materialer og bruge bibliotekets e-materialer.

Hvis du opretter dig som bruger, er det frivilligt, om du vil oplyse telefon og mail til Faxe Kommunes Biblioteker. Hvis du ikke ønsker at oplyse hverken telefon eller mail, kan biblioteket ikke kontakte dig med påmindelser om at aflevere, afhente reserverede materialer og slettede reserveringer.´

Eventuelle regninger og saldoopgørelser vil i så fald blive sendt til din digitale postkasse. Det er også frivilligt, om du vil oprette lister via Faxe Kommunes Bibliotekers hjemmeside faxebibliotek.dk – f.eks. huskeliste, bøger jeg har læst, forfattere jeg følger, søgninger mm. samt, om du vil offentliggøre eller dele dine lister med andre brugere.

Biblioteket vil gerne give dig personaliserede anbefalinger af materialer, når du logger på faxebibliotek.dk. Hvis du ikke ønsker at oprette lister, vil de anbefalinger, vi giver dig, ikke være personaliserede men i stedet mere generelle anbefalinger fra biblioteket. Disse kan også frameldes, hvis du slet ikke ønsker at modtage anbefalinger.

Opbevaring og videregivelse

Icon Description

Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager f.eks. oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning.

Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne. Herunder Dansk BiblioteksCenter (DBC), der varetager et flertal af bibliotekets services samt Fælles BiblioteksInfrastruktur (FBI), der ligeledes varetager opgaver, f.eks. med Filmstriben, Bibliotek.dk og eReolen.

De oplysninger, vi har om dig, bliver automatisk slettet, hvis du ikke har mellemværende med biblioteket eller ikke har været aktiv i tre år. Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning slettes efter ti år.

Oplysninger om betaling af mellemværender vil i henhold til bogføringsloven blive opbevaret i fem år fra udgangen af det regnskabsår, hvor mellemværendet eller regningen er betalt.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via Faxe Kommunes hjemmeside www.faxekommune.dk:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis det gør dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte.
 • Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.
 • Søg indsigt i kommunens registre: Du har ret til at få oplyst, om Faxe Kommune behandler oplysninger om dig.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på deres hjemmeside.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger, vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Cookies

Icon Description

Hjemmesiden anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Mapp, der hjælper med statistik på hjemmesiden.
 • New Relic, der hjælper med statistik på hjemmesiden.

Statistikprogrammer er hjælpeprogrammer, der vha. cookies samler data om, hvordan brugerne bevæger sig rundt på faxebibliotek.dk. Hvad er mest besøgt? Hvor mange besøgende er der? Hvor giver folk op? Osv.

I Faxe Kommune bruger vi disse data til at forbedre brugeroplevelsen. Der er ingen af disse cookies, der holder øje med eller lagrer, hvem du er.

Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f. eks. til at se, hvilke søgeord fra søgemaskiner der giver flest besøg, og hvilke ord og udtryk, der oftest søges efter på faxebibliotek.dk.

Cookies indsamler følgende information om dig ved besøg på faxebibliotek.dk:

 • Browsertype
 • Operativsystem
 • Skærmopløsning
 • IP-adresse
 • URL-adresse på siden, du besøger
 • Tidspunkt, siden er besøgt på
 • Varighed siden er besøgt

Hvis du har fulgt et link fra en anden hjemmeside til faxebibliotek.dk, registrerer cookien, hvor du kom fra.

Hjælpemidler på hjemmesiden

Icon Description

Vi benytter hjælpemidler på hjemmesiden. Hjælpemidlerne kan have karakter af bookingkalendere samt betalingssystemer.

 

Cookies fra visning af videoer m.m.

Icon Description

Fra tid til anden viser vi videoer, der blandt andet ligger på Youtube.com og Vimeo.com. Videoer, der enten er indlejret på hjemmesiden eller videoer, der tilgås via et eksternt link.

Disse tjenester placerer egne cookies på din computer. Det er ikke muligt for faxekommune.dk at blokere disse cookies. Ved at se videoerne accepterer du at disse tjenester placerer cookies.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.
Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Databeskyttelsesrådgiver

Icon Description

Vi har en databeskyttelsesrådgiver, som kan kontaktes på telefonnummer 29 26 11 26 eller pr. e-mail DBR@faxekommune.dk.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder efter databeskyttelsesreglerne.

Du kan beskytte dine oplysninger bedst muligt ved at bruge Digital Post (eller fysisk brev). Som borger sender du Digital Post fra Borger.dk og som virksomhed fra Virk.dk.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk.