Digital artikelservice

Digital artikelservice

Digital Artikelservice giver dig nemt og hurtigt artikler fra fysiske tidsskrifter, der ikke findes på nettet.

 

Adgang
Hjemmefra

Du får digitaliserede artikler fra trykte danske tidsskrifter på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus, via bibliotek.dk, leveret direkte til din mail.

Dvs. artikler fra de over 40.000 forskellige fysiske tidsskrifter, som Det Kgl. Bibliotek rummer. Det er både specialiserede fagtidsskrifter, men også populære tidsskrifter som f.eks. mad- og motionsmagasiner

Er du studerende, forsker eller menigmand vil Digital artikelservice være en gevinst for dig, og er du i tidspres, er servicen oplagt at bruge.
For leveringstiden er på få minutter for artikler, som allerede er scannede, imens “ny-bestilte” artikler (dvs. artikler, som ikke tidligere har været bestilt) scannes og sendes til dig i løbet af maksimalt 24 timer på hverdage.

En stor del af de bestilte artikler kan leveres øjeblikkeligt, og antallet af scannede artikler øges over tid.