Litteraturens Verden

Litteraturens Verden

Lit­te­ra­turens Verden giver en krono­logisk og genremæssig gennem­gang af verdens lit­te­ra­turhistorie fra old­tid­ens Ægypten, Meso­po­tamien samt antik græsk og romersk lit­te­ra­tur til mid­del­al­de­ren, re­næss­anc­en, op­lys­nings­ti­den, romantikken og frem til moderne tid.

 

Adgang

Hjemmefra

Lit­te­ra­turens Verden giver mulighed for at gå i dybden med nogle af verdenslit­te­ra­turens største værker. I perioder udvælger redaktionen be­tyd­nings­ful­de litterære værker eller forfatterskaber, som vil blive gennemgået og analyseret i dybden. 

Litteraturens Verden er en del af historieportalen Historiensverden.dk, og flere steder vil du blive ledt over i denne.

Kort fortalt - Litteraturens Verden:

  • gennemgår verdens litteraturhistorie fra oldtiden og frem til moderne tid med fokus på europæisk/vestlig litteratur, men behandler også litteratur fra Latinamerika, Afrika, Asien osv.
  • litteraturen er delt ind i epoker (fx oldtiden, middelalderen, renæssancen, oplysningstiden, romantikken osv.)
  • under eksempelvis renæssancen har man mulighed for at læse en generel tekst om renæssancen, men også mulighed for at dykke ned i de forskellige genrer – såsom epos, prosa, drama og digtning. Skal man behandle litteratur fra et specifikt område, fx engelsk litteratur i renæssancen klikker man sig videre til Engelsk litteratur i renæssancen, hvor man ligeledes har mulighed for at dykke ned i engelsk epos, engelsk prosa, engelsk drama, engelsk digtning osv.
  • lignende har man også mulighed for med hensyn til nordisk litteratur, tysk litteratur, italiensk litteratur osv. Og sådan er romantikken, modernismen, postmodernismen også bygget op.
  • det er fundamentet for Litteraturens Verden. Herefter udkommer otte gange om året, som et digitalt tidsskrift, artikler til Litteraturens Verden og som regel kører vi nogle temaer eller analyser af nogle enkelte værker. Fx kører vi lige i øjeblikket en dybdegående analyse af værket Ulysses af James Joyce, Odysseen og Iliaden og fx næste år arbejder vi på et tema om utopiske/dystopiske romaner.