Arkitekturen

Med den valgte udformning fremstår biblioteket mod Jernbanegade som et markant islæt i gadebilledet. De store sammenhængende etagearealer, det betydelige terrænfald og tagmateriale, der kræver meget hældning, medfører store bygningsvolumener. De egentlige bygningslegemer er brudt ved en forskydning, dels i længden dels i højden. Bygningen kommer derved til at fremstå med asymmetriske gavle og ubrudte rektangulære tagflader og facader, i et enkelt geometrisk formsprog.

Det nævnte terrænfald muliggør et anlæg, der er enetages mod syd og toetages mod nord. Forskydningen i taghøjden har endvidere givet mulighed for højtplaceret dagslysindfald til en del af voksenudlånet. I det ydre er der i biblioteksbyggeriet valgt tegl som gennemgående materiale. Til facader er valgt en ret lys rød teglsten frem for en traditionel rød. Set i forhold til en mørkerød, er der med denne bronzefarvede opnået en større lethed i den store bygningsmasse.

Som accent til de røde teglflader er rammerne, i de ellers hvidmalede vindues- og dørpartier, malet blå.

Rummene i biblioteket er altovervejende med vandrette nedhængte akustiklofter. En undtagelse fra dette er en del af voksenudlånet, hvor det skrå loft følger tagundersiden. I forhalområdet er der, ved et i tagryggen anbragt pultlys, skabt en speciel rum- og lysvirkning. I den brede og høje lysskakt er der indbygget et langsgående lysreflektionslegeme, der ved lysets tilbagekastning mod de buede sideflader bryder dette til diffus indirekte lys.

De bærende konstruktioner i bygningen er i øvrigt et system af jernbetonsøjler, dragere og vægelementer. Alt er støbt i glat form med overflader færdige til malerarbejde. Tagkonstruktioner er gitterspær aflagt på limtræsdragere. Facadesten er anvendt til vægge omkring caféhjørne, til elevatorskakt samt til halvcirkulær væg omkring åben trappe til underetage.

H. Flye Jensen, arkitekt.