Farverne

Bygninger forandrer sig, når de får en billedmæssig udsmykning eller en farvesætning udført af en kunstner. Døre, vægge, gulve og lofter kan ved hjælp af farver gøres til en oplevelse, der kommunikerer med den menneskelige bevidsthed og kan give nye tanker og ideer.

Biblioteker er steder, der i sig selv er leverandører af stof til at sætte fantasien i gang. Biblioteker er derfor vanskelige at farvesætte - man kan som kunstner føle, at man helst var fri for alt det inventar, der nu engang er nødvendigt i et bibliotek. Biblioteket er foranderlighedens værksted. Bøger skiftes i reolen, kampagner agiterer for nye og aktuelle sager, plakater, skilte og uroer oplyser og vejleder borgerne. Hvis en farvesætning skal være virkningsfuld, må den skabes i nøje forhold til al den foranderlighed.

Haslev Folkebibliotek er en stor, rummelig bygning, hvor en multiudsmykning på vægflader, trapperum, nicher og indgangsområder kræver en farvemæssig nænsomhed. Et samarbejde om farverne er nødvendigt. Nogle steder er farvesætningen et akkompagnement til udsmykningen, andre steder et modspil, der giver en spænding i helheden.

 

Bent Karl Jacobsen, kunstner.