Drejebog for læseklubber

Hvordan du kommer i gang med en læseklub

Her finder du inspiration til, hvordan du kommer i gang med en læseklub. Her er gode råd til det praktiske og idéer til læsning og diskussion samt information om, hvad biblioteket kan hjælpe med.

Generelle råd

 • Lav klare aftaler fra start - om formål og praktiske ting
 • Det kan være en god idé med en ordstyrer, der holder styr på diskussionen. I kan med fordel lade ordstyrerposten gå på skift fra gang til gang. Ordstyreren sikrer, at deltagerne bliver hørt, får ordet i rækkefølge og befinder sig godt i diskussionen
 • Ordstyreren - eller en anden i læseklubben - kan forberede sig inden mødet ved fx at læse anmeldelser af bogen eller læse om forfatterskabet.

Idéer til hvordan I får startet diskussionen

 • Ordstyreren byder velkommen
 • Begynd altid med en hurtig runde, hvor alle bliver hørt. Lad alle komme med deres første umiddelbare oplevelse af bogen
 • På den måde finder I også ud af hvilke emner i bogen, der interesserer Jer - og dem kan I så efterfølgende diskutere

Spørgsmål I kan diskutere

 • Hvad er bogens genre? (fx krimi, biografi/selvbiografi, rejseskildring - eller måske en blanding af forskellige genrer?)
 • I hvilken tid og på hvilket sted udspiller fortællingen sig? (Er tid og sted vigtige for fortællingen - hvorfor/hvorfor ikke?)
 • Hvad er bogens tema/temaer? (hvilke emner tager bogen op?)
 • Hvad synes I om sproget? Er bogen godt skrevet? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Holder historien? 'Hænger bogen sammen'?
 • Er personerne troværdige? Sker der en udvikling hos dem gennem fortællingen? Hvad synes I om bogens hovedperson/hovedpersoner? Hvad er forfatterens hensigt med at fremstille personerne sådan?
 • Hvordan er relationerne mellem personerne i fortællingen?
 • Miljøet i romanen - er det godt beskrevet? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvad tror I, forfatteren vil sige med fortællingen?
 • Har fortællingen relevans for Jer?
 • Ligner bogen andre bøger, I har læst? Hvem skriver også sådan?
 • Hvis I har læst andre bøger af samme forfatter, hvordan placerer bogen sig så i forfatterskabet?

Hvor kan i hente idéer til læsning?

 • Få gode læsetips hos bibliotekaren
 • Tag udgangspunkt i de bogposer, biblioteket har købt, eller poser, vi kan låne fra Roskilde Centralbibliotek
 • I kan skiftes til at vælge en bog ud, så det bliver varieret læsning
 • Hold Jer til en bestemt genre fx klassiker eller et bestemt forfatterskab
 • Læs filmatiserede bøger og se også filmen sammen
 • Læs en bog, som kan være udgangspunkt for en litterær udflugt.
 • Biblioteket kan skaffe et sæt af de fleste bøger. Dog ikke helt nye bøger, eller bøger der er meget efterspurgte. De fleste bøger kan også lånes som lydbog

Emnelister

I emnelisterne ‘Gode bøger til læseklubben' og ‘ Bøger til læseklubben' kan I finde forslag til bøger, der er gode at diskutere i læseklubben.

Links

litteratursiden.dk - Bliv inspireret af de virtuelle læseklubber, og læs anmeldelser og forfatterportrætter

forfatterweb.dk - Her kan I læse om forfattere og deres værker

bibliotek.dk - Sammen med beskrivelse af bogen kan I finde links til anmeldelser og artikler

Hvordan bestiller I bøger på biblioteket

 • Biblioteket kan skaffe bøgerne hjem til Jer, så alle i læsekredsen får et eksemplar samtidig
 • Et godt råd: Lad den samme person stå for bestilling og lån af bogposer
 • Læseklubben kan få oprettet et lånerkort
 • Bestil bøgerne hos bibliotekaren. Her kan I også få besked om, hvorvidt det er realistisk at skaffe Jeres ønsker
 • I kan bestille elektronisk. Send en mail til laeseklub@faxekommune.dk
 • Kom i god tid: mindst 14 dage før
 • Aflever gerne flere bogønsker ad gangen, gerne med flere valgmuligheder Måske en liste med ønsker for hele sæsonen
 • Bøgerne kan lånes 5 uger
 • Bestil også anmeldelser og analyser af bogen, artikler om forfatteren mv.

Hvor kan I mødes?

 • I kan gratis låne mødelokaler via biblioteket. Eller I kan vælge at mødes i udlånslokalerne
 • I kan mødes i Jeres private hjem, lade værtsrollen gå på skift
 • Måske kan I låne lokaler i boligforeningen eller måske sognehuset

Hvor ofte skal I mødes? Og på hvilket tidspunkt? Og hvor længe?

 • Mange læsekredse mødes 1 gang om måneden fra september til maj
 • Tidspunktet og ugedag afhænger helt af gruppens medlemmer
 • I skal regne med 2-3 timer pr. gang
 • Det er bedst, hvis læseklubben består af 4-8 personer

Mere information

Hvis I har brug for yderligere information om læseklubber kan I ringe til biblioteket 56 20 28 00, I kan sende en e-mail til laeseklub@faxekommune.dk, eller kig ind på biblioteket og spørg løs.