Indmeldelse

Læs her hvor dan du kan blive oprettet som låner på Faxe Kommunes Biblioteker.

Bliv låner ved hjælp af NemID
Alle over 18 år kan oprette sig selv som lånere i Faxe Kommunes Biblioteker og i løbet af 20 sekunder få adgang til alle vores materialer og vores digitale tilbud. Det eneste det kræver er NemID. Når man er oprettet, logger man på hjemmesiden med sit cpr. nr. og den pinkode, man selv har valgt.

Indmeldelse af børn kræver stadig fremmøde på biblioteket, da indmeldelsen efter gældende lovgivning kræver underskrift fra forældre eller værge.  Man skal huske at medbringe barnets sundhedskort.