Indmeldelse

Læs her hvor dan du kan blive oprettet som låner på Faxe Kommunes Biblioteker.

Bliv låner ved hjælp af MitID
Hvis du er 18 år, eller derover så kan du oprette sig selv som lånere i Faxe Kommunes Biblioteker via MitID her på hjemmesiden

Bliv låner ved hjælp af MitID

 Opret dig som låner

Du kan også blive meldt ind som låner, ved at møde personligt op i den betjente åbningstid på et af de to biblioteker i kommunen. Husk at medbringe dit sundhedskort!

Sundhedskortet er dit lånerkort.

Børn under 15 kan vælge at få et særligt lånerkort. Kortet skal medbringes hver gang du låner. Lånerkortet er personligt, og du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på det. Mister du kortet skal du straks kontakte biblioteket for at få det spærret.

Børn under 18 år

  • Du kan kun blive oprettet ved personligt fremmøde i den betjente åbningstid 
  • Indmeldelsesblanket skal være udfyldt og underskrevet  af forældre/værge
  • Sundhedskort på barnet skal fremvises