Om dette arrangement

Tid
(Hele dagen)
Pris
Gratis
Bibliotek
Lokale
Rollosalen
Målgruppe
Abonnér på kalender

Udstilling I Rollosalen på Faxe Bibliotek

Grafik / Torben Olesen d. 2. december – 21. december 2020

 

Torben Olesen, Vestergade 26, 4660 St. Heddinge. Tlf. 51713951. torbengolesen@hotmail.com
Uddannet Tegner/grafiker Skolen for Brugskunst 1974 -1978. Medlem af Grafisk Værksted Næstved.
 

 

Cathrine Hedager Ostenfeld Rasmussen Cand. mag. I kunsthistorie udtaler i 2019:

” LEVENDE LINJER

Gennem en kunstnerisk karriere som indtil videre spænder over mere end fyrre år, har Torben Olesen arbejdet med levende linjer, mærker og krakeleringer i verdens overflade, skriftens kurver og knæk, materialers foldninger og nedbrydning, grafiske forløb og penslens dans over lærredet.

På samme måde kan man forsøge at trække nogle linjer på tværs af det ellers mangfoldige udtryk, der kan siges at kredse om de samme emner: optagethed af verdens strukturer og overflader, en skrift som både er form og bærer af betydning og den skabende handling.

Det er på den ene side de nære fortællinger, der er på spil, når vi gennem Olesens kunst nærmest fysisk kommer i kontakt med hans færden gennem verden, en krakelering i asfalten, fundne materialer eller personlige ejendele.

Og på den anden side er det de helt store linjer, der arbejdes med: interessen for historien, såvel naturens som menneskets, sydamerikansk kultur, asiatiske tegn og menneskers evige evne til at finde figurer, mønstre og lovmæssigheder i de visuelle indtryk, der møder os.

Verden bliver både repræsenteret og præsenteret i Torben Olesens værker, som opererer i spændingen mellem det abstrakte og det figurative. Hans billeder er ikke så meget spejlinger af verden, men dele af virkeligheden som præsenteres, bearbejdes og indgår i skabelsen af nye udtryk.

Torben Olesens seneste malerier, som er skabt gennem øjeblikke af dyb koncentration, efterfulgt af præcise udladninger af energi, igen og igen, ikke som perler på en snor, men som lag på lag. Her opstår noget som ikke kan planlægges, men må bearbejdes, sanses og igen bygges videre på.”

Udstillingen kan ses i bibliotekets åbningstid.