Læseglæde & læselyst - Forældre som betydningsfulde rollemodeller

Projektet er et samarbejde mellem kommunens læse- og sprogkonsulent og biblioteket og er udsprunget af Sprog på tværs

Forskningen fortæller os, at børns sprog er meget vigtigt for deres senere læsning – og, at forældre spiller en afgørende rolle for deres barns lyst og glæde ved bøger.

Nyere undersøgelser viser, at børn slipper bøgerne alt for tidligt. Det har konsekvenser for deres udvikling af sprog- og læsefærdigheder og kan gribe negativt ind i deres skolegang. Sprog og læsning hænger tæt sammen, og ved at give begge elementer opmærksomhed tidligt, kan man bane vejen for et lettere møde med ord på skrift.