Sprog og leg

Læs om bibliotekets samling af Sprog og leg materialer.

Bibliotekerne har en samling af "Sprog og leg materialer", som kan hjemlånes.
Du kan søge dem frem og læse mere om, hvad de indeholder.

Du kan også bestille dem her

Sprog og leg er Bibliotekets samling af materialer, der på en sjov og anderledes måde kan bruges som støtte i arbejdet med børns læring. En stor del af samlingen består af sprogkufferter med forskellige temaer eller fokusområder. De fleste har fokus på udvikling af børns sprog, men andre fokusområder som matematik, talforståelse og motorik er også repræsenteret. Indholdet i kufferterne kan f.eks. bestå af spil, legetøj og bøger, der alt sammen er med til at understøtte kuffertens tema.

Den øvrige del af samlingen består af forskellige spil og legetøj, der også er beregnet til at understøtte arbejdet med børns læring. Disse materialer er ikke pakket i kufferter, men lånes enkeltvis og er opdelt i 7 forskellige kategorier.

  • Leg med lyde
  • Ord og sætninger
  • Kroppen og sanserne
  • Omverdensforståelse
  • Skelne og iagttage
  • Farver og former
  • Tal og matematik

Der følger vejledninger med til alle materialerne.
 

For at alle kan få mest mulig glæde af samlingen, er der nogle retningslinjer vi beder dig om at følge:
 

• Materialerne skal bruges af børn og voksne sammen. De er ikke til fri leg.
• Pas på vejledningerne, der ligger sammen med materialerne.
• Bland ikke materialerne sammen.
• Mangler der elementer i materialerne, så giv venligst personalet besked.

 

Materialerne kan af praktiske årsager kun lånes i den betjente åbningstid.