Om projektet "Læseglæde og læselyst"

”Læseglæde & læselyst – forældre som betydningsfulde rollemodeller”

Projektet er et samarbejde mellem kommunens læse- og sprogkonsulent og biblioteket og er udsprunget af Sprog på tværs
 

                 

Snitfladen for samarbejdet mellem sprog- og læsekonsulenten og biblioteket har som omdrejningspunkt ønsket om at styrke læseglæden og læselysten – og at inddrage forældre som betydningsfulde rollemodeller for deres børns læseudvikling. Konkret udmøntes projektet i to initiativer – Biblioteket anbefaler og læseguider.

I kommunens dagtilbud møder børn og forældre et Bogfokuspunkt som et nyt initiativ. Her kan man hente inspiration til læsning og nemt låne en bog med hjem.
Hver tredje måned skiftes bøgerne ud med nye bøger fra biblioteket. Samtidig laver biblioteket en plakat med inspiration til læsning og biblioteksbesøg.

Som inspiration til, hvordan forældre kan styrke deres barns sprog og forståelse under læsningen, er der udarbejdet læseguider til udvalgte bøger. I læseguiden kan man få et hurtigt overblik over bogen og dens muligheder.