borger.dk

Adgang
Fri adgang
Din indgang til det offentlige
Borger.dk er en fællesoffentlig portal, der giver adgang til myndighedernes selvbetjeningsløsninger og informationer om det offentlige ét sted.
borger.dk finder du offentlig selvbetjening, Post, NemSMS og Min Side. Du kan se mere personlige oplysninger, hvis du logger på borger.dk med dit NemID
På Min Side kan statslige myndigheder, regioner og kommuner tilbyde borgerne en nem adgang til deres personlige data og henvisninger til relevante selvbetjeningsløsninger.