Læseglæde & læselyst

Forældre som betydningsfulde rollemodeller

Grib en bog og læs den sammen med dit barn.

Forskningen fortæller os, at børns sprog er meget vigtigt for deres senere læsning – og, at forældre spiller en afgørende rolle for deres barns lyst og glæde ved bøger.
I Faxe Kommune sætter vi fokus på LÆSEGLÆDE og LÆSELYST – og på forældre som betydningsfulde rollemodeller.

Nyere undersøgelser viser, at børn slipper bøgerne alt for tidligt. Det har konsekvenser for deres udvikling af sprog- og læsefærdigheder og kan gribe negativt ind i deres skolegang. Sprog og læsning hænger tæt sammen, og ved at give begge elementer opmærksomhed tidligt, kan man bane vejen for et lettere møde med ord på skrift.

I kommunens dagtilbud vil forældre kunne finde et Bogfokuspunkt som et nyt initiativ. Her kan man finde inspiration til læsning og låne en bog med hjem.
Hver tredje måned laver biblioteket en plakat med inspiration til udvalgte børnebøger.
Den hedder Biblioteket anbefaler...

Som inspiration til, hvordan forældre kan styrke deres barns sprog og forståelse under læsningen, er der udarbejdet læseguider til udvalgte bøger. I læseguiden kan man få et hurtigt overblik over bogen og dens muligheder.
I hæfterne ”Læs med dit helt lille barn”  og ”Læs med lyst og glæde” kan man læse mere om konceptet bag læseguiderne.

 

 

Biblioteket anbefaler… og Læseguider vil være at finde her på siden. Du kan desuden finde dem på bibliotekerne i Faxe og Haslev, i de enkelte dagtilbud og hos sundhedsplejerskerne.

 

Rigtig god læselyst.