Regler for brug af internet

Internettet på Faxe Kommunes Biblioteker

Internettet er et åbent internationalt netværk. På Internettet er der ingen umiddelbar kvalitetskontrol af de oplysninger der findes på nettet.

Faxe Kommunes Biblioteker stiller i henhold til Lov om biblioteksvirksomheds formålsparagraf Internettet gratis til rådighed som et materiale der understøtter oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. 

Internettet kan således bruges til: 

  • Informationssøgning
  • Download af filer
  • Kommunikation fx diskussionsgrupper, chat, e-post
  • Spil og anden underholdning.

Brug af Internettet

Du kan anvende bibliotekernes pc'er til søgning i bibliotekernes egen materialebestand, nettjenester bibliotekerne har købt adgang til samt til det åbne Internet.
Du kan medbringe din personlige pc og anvende bibliotekernes trådløse netværk på Haslev Bibliotek og Faxe Bibliotek. 

Du kan få råd og vejledning i brug af Internettet hos personalet.

Tidsbestilling

For at bruge bibliotekernes Internet-pc'er skal du reservere tid. Dette kan ske ved personlig, telefonisk og online henvendelse.
Ved reserveringen skal du bruge dit lånerkort/lånernr og din pinkode. 

Hvor tidsbestilling kan foretages hjemmefra via bibliotekernes hjemmeside, eller på biblioteket fra bibliotekets pc'er skal du ved reserveringen bruge dit lånerkort/lånernr. med din personlige pinkode. 

På visse biblioteker skal børn optil det fyldte 14. år anvende pc'er reserveret denne aldersgruppe. 

Du kan maksimalt reservere to timer pr. dag og 14 dage i forvejen

Du mister din tid, hvis du ikke har logget på 10 min. efter den begynder.  

Har du brug for mere tid så kontakt venligst personalet.

Husk at afslutte din brug af maskinen.

  • Reserveringen er personlig og du må ikke overdrage den til andre.

Misbrug af Internettet

Du må ikke anvende bibliotekernes Internetadgang til kriminelle formål. Overtrædelse heraf anmeldes til politiet.

Ansvar

Det er dit ansvar at regler om ophavsret overholdes ved kopiering af materiale fra Internettet.

Bibliotekerne påtager sig kun ansvar for brug af nettjenester og andre services som er kvalitetssikrede fx bibliotekernes nettjenester eller andre nettjenester som bibliotekerne har købt adgang til.  

Bibliotekerne påtager sig ikke ansvar for fejlagtige oplysninger hentet på nettet eller for virusbefængte programmer.

Ordensregler

Den enkelte pc'er må maksimalt anvendes af to personer ad gangen.

Ved aflytning skal hovedtelefoner anvendes.

Det er ikke tilladt at spise eller drikke ved maskinerne. 

Støjende adfærd der er til gene for andre brugere er ikke tilladt. 

Personalets anvisninger skal følges.
Sker dette ikke kan det medføre at personalet logger dig af maskinen.
Ved gentagne overtrædelser af regler for brug af Internettet på Faxe Kommunes Biblioteker kan personale forbyde adgang til Internettet for en periode.

 

Vedtaget af Faxe Kommunes Biblioteker 19. april 2007

 

 
Opdateret 13. september 2013