Regler for brug af internet

Faxe Kommunes Biblioteker stiller i henhold til Lov om biblioteksvirksomheds formålsparagraf Internettet gratis til rådighed som et materiale der understøtter oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. 

Internettet på Faxe Kommunes Biblioteker

Internettet kan således bruges til: 

 • Informationssøgning
 • Download af filer
 • Kommunikation fx diskussionsgrupper, chat, e-post
 • Spil og anden underholdning.

Brug af Internettet

Du kan anvende bibliotekernes pc'er til søgning i bibliotekernes egen materialebestand, nettjenester bibliotekerne har købt adgang til samt til det åbne Internet.
Du kan medbringe din personlige pc og anvende bibliotekernes trådløse netværk på Haslev Bibliotek og Faxe Bibliotek. 

Du kan få råd og vejledning i brug af Internettet hos personalet.

  Misbrug af Internettet

  Du må ikke anvende bibliotekernes Internetadgang til kriminelle formål. Overtrædelse heraf anmeldes til politiet.

  Ansvar

  Det er dit ansvar at regler om ophavsret overholdes ved kopiering af materiale fra Internettet.

  Bibliotekerne påtager sig kun ansvar for brug af nettjenester og andre services som er kvalitetssikrede fx bibliotekernes nettjenester eller andre nettjenester som bibliotekerne har købt adgang til.  

  Bibliotekerne påtager sig ikke ansvar for fejlagtige oplysninger hentet på nettet eller for virusbefængte programmer.

  Ordensregler

  Den enkelte pc'er må maksimalt anvendes af to personer ad gangen.

  Ved aflytning skal hovedtelefoner anvendes.

  Det er ikke tilladt at spise eller drikke ved maskinerne. 

  Støjende adfærd der er til gene for andre brugere er ikke tilladt. 

  Personalets anvisninger skal følges.
  Sker dette ikke kan det medføre at personalet logger dig af maskinen.
  Ved gentagne overtrædelser af regler for brug af Internettet på Faxe Kommunes Biblioteker kan personale forbyde adgang til Internettet for en periode.