Indtast dit arrangement

Kultunaut

Du taster dit arrangement direkte ind i Kultunaut.

Dette gøres på flg. måde:                                                                                                                                   

Kulturnaut

Tast: www.kultunaut.dk
Under 'For arrangører' vælger du: "Indtast event"
Du får et skema frem, hvori du kan skrive dit arrangement. Undervejs bliver også du bedt om at oprette
'arrangøren' og 'stedet' - disse oplysninger vil fremover være gemt i Kultunaut
så du ikke behøver at oprette dem hver gang, medmindre du selvfølgelig har
en rettelse.

Spørgsmål ang. Kulturkalenderen og den nye procedure kan sendes direkte til:  

Anne-Grethe Rosted

anan@faxekommune.dk