Regler og takster

Bibliotekets tilbud er for alle. Du kan låne hos Faxe Kommunes Biblioteker, uanset hvor du bor. Det er gratis at bruge biblioteket - hvis bare du afleverer til tiden.

På biblioteket bruger du dit sundhedskort til at låne med. Til børn kan du få udstedt et særligt lånerkort. Lånerkortet er gratis.

For at låne skal du først oprettes som bruger ved personligt fremmøde eller via NemID. Du skal vise dit sundhedskort eller anden gyldig legitimation med CPR-nummer når du bliver oprettet som låner på biblioteket.. Din adgang til at låne er strengt personlig og må ikke bruges af andre. Du er personligt ansvarlig for alt, der lånes i dit navn. For børn under 18 år har forældrene ansvar. Indmeldelse for børn under 18 sker ved udfyldelse af en blanket som skal underskrives af forældre/værge.

Voksne kan oprettes via NemID her på vores hjemmeside under login. Sundhedskortet vil herefter være gyldigt som lånerkort.