Erstatningsregler

Bliver et materiale borte, ødelagt eller ej afleveret, koster det en erstatningspris.

Brugeren er ansvarlig for lånte materialer.

Materialerne skal erstattes, hvis de beskadiges, bortkommer eller ikke afleveres.

Bibliotekerne sender en regning på materialerne plus gebyr.

Du kan betale dine gebyrer og regninger på "Mit betalingsoverblik".

Du kan også finde linket i app´en "Biblioteket".

Priserne kan ses her takstblad

Der gælder særlige erstatningsregler for materialer lånt fra biblioteker uden for Faxe Kommune.

Regning udsendes med krav om erstatning, hvis materialet ikke afleveres.

Erstatningspriser fastsættes af bibliotekerne.

Prisen er den aktuelle anskaffelsespris samt bibliotekernes omkostninger til at gøre materialet klar til udlån.

I de tilfælde hvor den aktuelle anskaffelsespris ikke kan fremskaffes, benyttes følgende standardpriser:

For ældre, sjældne eller udsolgte værker kan fastsættes en højere erstatningspris.

Hvis en del af et flerbindsværk bortkommer, kan hele værket kræves fuldt erstattet, hvis det kun kan genanskaffes samlet.

Omslag/cover/poser mm til CD, DVD, Cd-rom, lydbøger erstattes efter aktuel anskaffelsespris.

Erstatningprisen for elektroniske medier er en del højere end et tilsvarende materiale købt i detailhandlen. Grunden til dette er, at bibliotekerne skal betale for udlånsrettighederne på disse materialer.

Hvis erstattet materiale afleveres i ubeskadiget stand inden for 6 måneder efter betaling, refunderes erstatningsbeløbet mod forevisning af kvittering. Gebyr og omkostninger refunderes ikke.